Efter slutgranskningen av referensbadrummet, eventuella justeringar och ditt godkännande av badrummet påbörjar vi serieproduktionen.