Nästa referensbadrum är litet men effektivt och ingår i en order om totalt 161 badrumsmoduler som PART ska producera och leverera till SMART Hotel Bodö.

Referensrum SMART Hotel Bodö

#prefabriceradebadrum #prefabriceradebadrumsmoduler #badrumsmoduler #badrum #prefab #industrielltbyggande #framtidensbyggmetoder #partconstruction #partgroup #kalix

Antal rum: 161 badrum
Period: Mars till juni 2021
Beställare: Gunvald Johansen Bygg AS