Detta referensbadrum ingår i en order om totalt 50 badrumsmoduler som PART ska producera och leverera till det första RAW-projektet som heter RAW Rosendal och ligger i Uppsala.

Referensrum RAW Rosendal

#prefabriceradebadrum #prefabriceradebadrumsmoduler #badrumsmoduler #badrum #prefab #industrielltbyggande #framtidensbyggmetoder #partconstruction #partgroup #kalix

Antal rum: 50 badrum
Period: Mars till maj 2021
Beställare: Reomti Bygg AB