Part levererar 18 badrum till projektet Hästen.

Nästa referensbadrum är ett litet projekt om 18 badrumsmoduler som PART ska producera och leverera till projektet Hästen i Ockelbo.

#prefabriceradebadrum #prefabriceradebadrumsmoduler #badrumsmoduler #badrum #prefab #industrielltbyggande #framtidensbyggmetoder #partconstruction #partgroup #part  #kalix

Antal rum: 18 badrum
Period: April till maj 2021
Beställare: Kusbo Bygg & Entreprenad AB
Leveransort: Ockelbo