När alla ritningar är godkända bygger vi ett referensbadrum som du får besiktiga och godkänna på plats. En kvalitetssäkring i full skala.