Projektering och konstruktion av badrum från Part

Grunda noga.
Säkra konstruktionen.

Det är de grundläggande detaljerna som är avgörande. Prefabricerade badrum från Part säkerställer hög kvalitet och lång livslängd med noggrann projektering, kvalitetssäkring i flera steg och hållfast konstruktion.

Konstruktion

Konstruktion

1. Takkonstruktion
Takkassetter av polyesterbelagd stålplåt. Kassetthöjd 40 mm.

2. Installationer
Rummen levereras med inredning och installationer. El, vatten och avlopp ansluts från utsidan.

3. Emballage
Tryggar produkten mot åverkan av väder, vind och leveransskador.

4. Fördelningsbox
Samtliga vattenkopplingar lätt åtkomliga via lucka i innertak.

5. Väggkonstruktion
Stomme av alu-zinkbehandlade stålkassetter. Utsidor klädda med 9 mm gips. Invändig beklädnad med kakel. Väggtjocklek 70 mm + kakel.

6. Golvkonstruktion
Stålram med en formgjuten betongplatta och monterad golvbrunn. Golvbeläggning av klinker. Tjocklek betong max 60 mm.

7. Transportfötter
Skyddar golvbrunnen vid transport och lagring. Demonteras i samband med leverans.

Du hittar även ritningsexempel på våra badrumsmoduler i BIM-Objects.

Avgörande detaljer i
konstruktioner från Part.

Prefabricerade badrum från Part är byggda på en stålram av C-profil, 172×60 mm. Golvkonstruktionen består av en armerad vattentät betongplatta med en tryckhållfasthet om cirka 70 Mpa och har monterad golvbrunn. Den största betongtjockleken uppgår till 60 mm.

Golvet är formgjutet och har ett fall mot golvbrunnen om 1:50 i duschzonen som även har en nedsänkning motsvarande en klinkerplattas tjocklek. Betongplattan har ett tätskikt av folietyp och levereras med ytskikt av klinker. Ingjuten elektrisk värmekabel, alternativt vattenburen golvvärme med 12 mm slang finns som tillval.

Part erbjuder en sockellösning med cementbaserad fogmassa i övergången mellan golv och vägg. En hygienisk och estetisk lösning med lång livslängd. Samtliga installationer för el och vatten är placerade lätt åtkomliga för anslutning, inspektion och underhåll.

Ritning

Kvalitetssäkring tryggar produktionen av prefabricerade badrum.

Part CAD-ritar varje rumstyp utifrån dina projekteringsunderlag och efter uppritning får du godkänna ritningarna.

Från godkända ritningar producerar vi sedan en referensmodul i full skala som du besiktigar och godkänner på plats i fabriken. Efter eventuella justeringar sker en slutgranskning av alla ritningar och specifikationer innan serieproduktionen av projektet startar.

Arbetsprocessen

Arbetsprocessen i korta drag.

 1. Part bekräftar den skriftliga beställningen från kund med en orderbekräftelse.
 2. Projektsammanfattning upprättas i samarbete med kundens representant.
 3. Kunden översänder aktuella A-ritningar till Part.
 4. Projektering och framtagning av produktionsritningar för referensmodul.
 5. Beställning av material för referensmodul görs.
 6. Granskning och godkännande av ritningar för referensmodul.
 7. Produktion av referensmodul.
 8. Projektering och framtagning av produktionsritningar för samtliga badrum.
 9. Besiktning, justeringar och godkännande av referensmodul.
 10. Materialbeställning för samtliga badrum.
 11. Serieproduktion av samtliga badrum.
 12. Leverans enligt tidplan upprättad i projektsammanfattningen.