Referensrum
Effektivare projekt med prefabricerade badrum

Koppla på.
Och koppla av.

Med prefabricerade badrum från Part får du objektsanpassade lösningar av hög kvalitet för nybyggnation av hotell, vårdhem och bostadsfastigheter. Koppla på el, vatten och avlopp, sedan är badrummen färdiga att använda. Klart för avkoppling med andra ord. Du sparar tid och pengar på enklare produktionsplanering och effektivare projekt. Enklare blir det inte.

Bättre ekonomi i byggprojektet
med prefabricerade lösningar.

Den stora fördelen ligger i enkelheten. Du beställer ett komplett badrum och får en enda avtalspart för hela produktionen. Med prefabricerade lösningar från Part får du kortare byggtider, säker produktion, hög leveranssäkerhet och bättre ekonomi i byggprojektet.

Produktionen sker i industriell miljö som är väderoberoende, säkerställer jämn och hög kvalitet, effektiv produktionsledning samt minskad arbetsledning på byggarbetsplatsen. Resultatet blir effektivare logistik och bättre ekonomi i byggprojektet.

Säker leverans i rätt tid
direkt till byggarbetsplatsen.

Leverans sker direkt till byggarbetsplatsen på avtalad tid anpassat efter din projektplanering. Våning för våning, allt eftersom fastigheten växer fram.

Emballage som tål väder och vind, transport samt hantering på bygget säkrar tillsammans med transportfötter som skyddar golvbrunnen en trygg leverans.

Med ett enda lyft är rummet på plats i fastigheten och det enda du behöver göra är att ansluta el, vatten och avlopp. Beroende på om badrummen installeras före eller efter stomresning sker inlyftning med truck, lyftkran eller annat val av lyftanordning.

Skillnad prefabricerat mot platsbyggt.

Darfor-prefab