Partfabrik

Part, om företaget

Produktion i Sverige.
Leverans över hela Europa.

Allt fler upptäcker fördelarna med prefabricerade badrum från Part. Vi konstaterar
med glädje att ökad efterfrågan tar oss ut i världen. Från Kalix i norra Sverige
levererar vi i dag kvalitetsprodukter över hela Europa.

Huvudkontor och produktion i Kalix.

Part är ett familjeägt företag med nära 300 anställda som omsätter omkring
370 miljoner kronor per år. Med huvudkontor och produktion i Kalix, Norrbotten,
erbjuder vi byggentreprenörer och fastighetsbolag prefabricerade badrum till hotell,
vårdhem och bostadsfastigheter.

Vi har försäljningskontor i Arlandastad i Sverige samt i Norge och Danmark.

Prefabricerade badrum från Part erövrar Europa.

Part har mer än tjugofem års erfarenhet av produktioner som uppfyller högt ställda
krav på kvalitet, kostnadseffektivitet och leveranssäkerhet. En markant ökad
efterfrågan har bidragit till ökad verksamhet och export till den europeiska marknaden.
Välkommen att upptäcka möjligheterna med prefabricerade badrum du också.
Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal kring hur vi kan hjälpa dig realisera ett lyckat byggprojekt.