Vi upplevde en riktig miljöboom både i Sverige och Norge under 2020. Aldrig har vi tillverkat så många badrum under ett år som 2020 och aldrig så många gröna badrum. Framförallt är det certifieringssystemen Miljöbyggnad och BREEAM som attribuerat och i tillägg till det även nya krav på klimatberäkningar och EPD:er.

Våra badrum har självklart typgodkännande, men det räcker inte idag. Miljömärkningssystemen ställer högre krav på vår produkt än legala bygg- och miljökrav för att vi ska få vara med. Systemen delas in i olika betygsnivåer som ska uppnås, och kraven kan då skilja mellan olika projekt.

Krav på oss som tillverkare av prefabricerade våtrum berörs av kravet gällande fuktsäkerhet. Här krävs intyg om utförande enligt branschregler för att uppnå de högre betygen. Detta har varit en omöjlighet för oss tidigare, då vi inte utför platsbyggda installationer utan levererar en färdig produkt. Därför har vi tillsammans med branschorganisationen Säker Vatten arbetat fram ett koncept som ger oss som modultillverkare ett godkännande. Detta accentueras i kommande Säker Vattens nya branschregler 2021, https://www.sakervatten.se/. Godkännande planeras vara klart i början av 2021. Likaså pågår en samverkan med BBV (byggkeramikrådets branschregler) för att nå ett godkännande även här https://www.bkr.se/fakta/branschregler/.

Kontakta gärna vår Kvalitets & Miljöchef/QE Manager, Irene Lindman, irene.lindman@partab.nu för mer information om vårt kvalitets- och miljöarbete.