miljobladKvalitet och miljö på Part

Certifierad kvalitet.
Hållbart fokus.

Vi har höga krav på oss själva och jobbar aktivt med att förbättra vårt miljöarbete både internt och externt. Typgodkänd produkt samt flera miljömärkningar är kvitton på att Part jobbar i rätt riktning med ett hållbart fokus.

Prefabricerade badrum från Part uppfyller högt ställda krav för ett hållbart byggande ur ett långsiktigt perspektiv. Vi tar ansvar och arbetar aktivt för att få ner den negativa miljöpåverkan som vår produktion ger upphov till. Syftet är en minskad negativ miljöpåverkan och en ökad positiv påverkan.

Deklaration Part Construction AB Grundstomme B

Säker Vatteninstallation

Part Construction är först ut med att kunna få märkningen Säker Vatten Accepterad monteringsanvisning för våra installationsmoduler. Våra badrumsmoduler som uppfyller Säker Vatten för installationsmoduler och har en granskad och accepterad monteringsanvisning får en märkning med avsedd Säker Vattens logotyp på emballaget samt på kvalitetskontrolletiketten placerad i takboxen i badrummet.

Nyhet Mynewsdesk

Miljöcertifierade enligt SS-EN ISO 14001

Vi tar ansvar och arbetar aktivt för att få ner den negativa miljöpåverkan som vår produktion ger upphov till. ISO 14001 är en internationell standard för systematiskt miljöarbete. Syftet är en minskad negativ miljöpåverkan och en ökad positiv påverkan.

Nyhet Mynewsdesk

Typgodkänd produkt intygar hög kvalitet.

Part är den första tillverkaren av prefabricerade badrum som uppnått certifiering av en typgodkänd produkt. Vi innehar certifikat utfärdade av SINTEF samt Svenskt Typgodkännande från RISE som bedömer att produkten uppfyller högt ställda kvalitetskrav.

Typgodkännande RISE_SC0054-13

SINTEF Certification

Bedömd av byggvarubedömningen

Materialet i vår stomkonstruktion har granskats, bedömts och
godkänts av Byggvarubedömningen. I bedömningen visas även de kriterier som uppfylls i Miljöbyggnad och BREEAM.

Byggvarubedömningen Grundstomme

Miljöbedömd i
Sunda Hus och Svanenmärkta hus.

Badrum från Part klarar kraven för Svanenmärkta huskoncept samt SundaHus kriterier för miljömedvetna val.

SundaHus miljödata