miljobladKvalitet och miljö på Part

Certifierad kvalitet.
Hållbart fokus.

Vi har höga krav på oss själva. Det genomsyrar hela organisationen och driver oss ständigt framåt mot nya mål. Typgodkänd produkt samt flera miljömärkningar är kvitton på att Part jobbar i rätt riktning med ett hållbart fokus. Prefabricerade badrum från Part uppfyller högt ställda krav för ett hållbart byggande ur ett långsiktigt perspektiv.

Deklaration Part Construction AB Grundstomme B

Typgodkänd produkt intygar hög kvalitet.

Part är den första tillverkaren av prefabricerade badrum som uppnått certifiering av en typgodkänd produkt. Vi innehar certifikat utfärdade av SINTEF samt Svenskt Typgodkännande från RISE som bedömer att produkten uppfyller högt ställda kvalitetskrav

Typgodkännande RISE_SC0054-13

SINTEF Certification

Bedömd av byggvarubedömningen

Materialet i vår stomkonstruktion har granskats, bedömts och
godkänts av Byggvarubedömningen. I bedömningen visas även de kriterier som uppfylls i Miljöbyggnad och BREEAM.

Byggvarubedömningen Grundstomme

 

sundahus

Miljöbedömd i
Sunda Hus och Svanenmärkta hus.

Badrum från Part klarar kraven för Svanenmärkta huskoncept samt SundaHus kriterier för miljömedvetna val.

SundaHus miljödata