Inledning

Vi värnar om din personliga integritet och säkerheten för dina personuppgifter. Part Construction AB, 556212-0310 ansvarar för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Part Construction AB ansvarar för dina personuppgifter enligt vad som anges nedan. Denna integritetspolicy är en samtyckeshandling och beskriver Part Construction AB behandling av personuppgifter. Vi ber dig därför att noggrant läsa igenom Integritetspolicyn innan du delar med dig av personuppgifter till oss.

Personuppgifter

Denna Integritetspolicy är tillämplig för alla personer som är arbetssökande, konsulter, kunder, leverantörer och hyresgäster där Part Construction AB insamlar och/eller behandlar personuppgifter. Med personuppgifter avses information som kan hänföras till dig som individ. Exempel är namn, bild, personnummer, kontaktuppgifter, IP-adress, eller andra personliga uppgifter som du uppgett.

Omfattning och tillämpning

Personuppgifter behandlas endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna Integritetspolicy. Part Construction AB behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig för anställning, affärsrelationen eller för andra ändamål som framgår nedan. Det gäller även känsliga personuppgifter.

Personuppgifter kan även användas för statistikändamål för att se hur användare utnyttjar webbplatsen och för att analysera sökbeteende, samt för att visa dig anpassat innehåll. Uppgifter behandlas även indirekt i anslutning till utveckling, test och förvaltning av IT-system som är knutna till vår webbplats. Personuppgifter kan också användas för statistikändamål, marknadsföring, våra tjänster och vår service t ex.  Denna typ av uppgifter behandlas dock endast på aggregerad nivå och inte på ett sådant sätt att vi kan identifiera dig som individ.

Vi kan anlita olika samarbetspartners i våra säljprocesser och dessa tjänster kan innebära att de får tillgång till dina personuppgifter. Dessa bolag kommer att få teckna avtal med oss för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå.

Nedan finner du information om vilka slags personuppgifter Part Construction AB behandlar och hur Part Construction AB kan komma att få/inhämta dessa uppgifter.

Lagring av personuppgifter

Hur länge en personuppgift kommer att sparas beror på vilken personuppgift som det rör sig om och syftet med dess behandling. Part Construction AB sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in, om inte annat föreskrivs i lag.

Part Construction AB kommer som huvudregel att spara personuppgifter som förekommer i ansöknings- och rekryteringsprocesser, kund- och leverantörsavtal samt uppgifter om affärshändelser.

Du har rätt att när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar gällande dig, att få felaktigheter rättade eller att vi ska radera dina personuppgifter.

 

Skydd

Part Construction AB har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. Part Construction AB anställda och leverantörer är skyldiga att följa Part Construction AB regler för informations- och IT-säkerhet, denna Integritetspolicy och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

Cookies

Vi använder cookies för att identifiera, följa och räkna användare i våra onlinetjänster vilket krävs för att vi ska kunna förbättra kvaliteten i våra tjänster. Om du ändrar inställningarna i din webbläsare till att inte tillåta cookies kommer detta att påverka funktionaliteten i våra tjänster och vi kan då inte garantera att våra tjänster fungerar som utlovat.

Arbetssökande

Part Construction AB har en e-postadress som används då arbetssökande ansöker till de tjänster vi ska tillsätta. De personuppgifter som vi därefter efterfrågar är nödvändiga inför vår anställningsprocess och består av namn, adress, epost, personnummer, tidigare meriter/erfarenhet, utbildning samt personligt brev där du själv väljer vad du vill uppge. Personuppgifterna sparas i två år efter din ansökan kommit in till oss, därefter anonymiseras alla personuppgifter kopplade till din ansökan.

Kunder

Part Construction AB kan komma att behandla kontaktpersoners personuppgifter. Sådana uppgifter utgörs bland annat av namn, adress, e-postadress, befattning, ansvarsområden och andra uppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra nuvarande och framtida affärsrelationer.

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att:

·         Administrera affärsuppgörelser såsom avtal mm

·         Kommunicera och ha kontakt i samband med byggprojektens framdrift

·         Marknadsföra event eller andra typer av träffar via digitala kanaler, epost och/eller sms, telefon

·         Eftermarknadsservice i samband med projektets färdigställande

Leverantörer

Part Construction AB kan komma att behandla kontaktpersoners personuppgifter. Sådana personuppgifter utgörs bland annat av namn, adress, e-postadress, befattning, ansvarsområden och andra uppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra nuvarande och framtida affärsrelationer.

Ändringar i denna integritetspolicy

Part Construction AB förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på vår hemsida.

Kontakta oss

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är Part Construction AB. Om du har några frågor gällande denna Integritetspolicy eller vår användning av dina personuppgifter, vänligen kontakta Part Construction AB genom info@partab.nu.