Entreprenor

Prefabricerade badrum för dig som är entreprenör.

Minskad ställtid.
Ökad effektivitet.

En av utmaningarna i ett byggnadsprojekt är att så många olika yrkeskategorier är involverade. För att arbetet ska flyta på smidigt och bli klart på utsatt tid krävs noggrann samordning och så kort ställtid som möjligt mellan de olika momenten. Den industriella processen är en av de stora styrkorna hos prefabricerade badrum från Part. Vi hjälper dig spara tid och pengar med projektledning, planering och en effektiv produktionskedja.

Kortare byggtid med prefabricerade badrum.

I en perfekt värld löper projektet på och arbetsmomenten klaffar lika exakt som kugghjulen i ett maskineri. Part är så nära du kan komma.

Med prefabricerade badrum tillverkade i fabrik får du en komplett produkt levererad till bygget. Väl på plats i fastigheten är det bara att koppla på el, vatten och avlopp, sedan är badrummen färdiga att använda

Resultatet av effektiv produktion och enklare samordning är kortare byggtid och lägre produktionskostnader. Faktorer som gör ditt projekt mer lönsamt.

Med Part får du en komplett avtalspartner för hela produktionen.

Tänk dig att du bara har en enda avtalspartner för allt som rör produktionen av de rum du beställer. Med Part som avtalspartner får du en komplett leverans som inkluderar projektering, hög teknisk kompetens, materialupphandling och tillverkning i den takt projektet kräver.

Hög och jämn kvalitet är resultatet av industriell produktion inomhus under kontrollerade former och fem års garanti ingår. Upplev fördelarna i samarbetet med en komplett avtalspartner. Välkommen till Part.