Inspiration badrum

Släpp tanken fri.
Fånga drömmen.

Hur ser det perfekta badrummet ut om du låter fördämningarna brista och tankarna flöda?
Håll inte tillbaka. Låt inte fasta ramar och moduler begränsa dig i ditt skapande.
Du kommer att känna igen friheten när du ser den. Välkommen till Parts värld.

Fritt spelrumFritt spelrum för
otyglade tankar.

Gestaltning av offentliga miljöer kräver kunskap om rörelsemönster, beteenden och tillgänglighet. Detta i kombination med formstarka lösningar med begränsad budget. Framför allt handlar det om att göra verklighet av dina idéer. Det är där Part kommer in i bilden. Vi ger dig rum för otyglade tankar och fritt skapande.

Läs mer

Lyfter projektetProduktion som ger
ditt projekt ett lyft.

Att realisera gestaltningen av det perfekta badrummet i ett lyckat projekt har sina utmaningar. Planering, samordning och logistik är faktorer som i allra högsta grad påverkar hur arbetet flyter på. Part antar utmaningen. Vi ger ditt projekt ett lyft med effektiv produktion och hög kvalitet.

Läs mer

 

En avtalspartEn enda avtalspart
för alla moment.

Att upphandla produktionen av det perfekta badrummet kräver tid och tålamod. Tänk dig att du har en enda avtalspartner som levererar en komplett lösning och tar ansvar för hela produktionskedjan. Från idé till färdiginrett badrum levererat på plats i fastigheten. Välkommen till Parts verklighet.

Läs mer


 

aterblickarframtidenÅterblickar som ger en
vision om framtiden.

Vi tänker att det ger perspektiv på framtiden att titta bakåt. Genom att visa upp bra saker vi gjort kan vi ge en bild av vad vi kan göra för dig. Ta del av ett urval av lyckade projekt i vårt bildgalleri, hämta inspiration och applicera det du gillar på din verklighet och på ditt projekt.

Läs mer