Referensrum Lillestrøm Studentby – 1 av 300 badrum

Veckan första referensbadrum är litet och ingår i en order om 300 badrumsmoduler som PART ska producera och leverera till ett norskt studentboende.

#prefabriceradebadrum #prefabriceradebadrumsmoduler #badrumsmoduler #badrum #prefab #industrielltbyggande #framtidensbyggmetoder #partconstruction #partgroup #kalix

Antal rum: 300 badrum
Period: Mars till oktober 2021
Beställare: Ove Skår AS

Referensrum Balkongen – 1 av 121 badrum

Det första referensbadrummet denna vecka ingår i en order om 121 badrumsmoduler som PART ska producera och leverera till PEABs projekt Balkongen.

#prefabriceradebadrum #prefabriceradebadrumsmoduler #badrumsmoduler #badrum #prefab #industrielltbyggande #framtidensbyggmetoder #partconstruction #partgroup #kalix

Antal rum: 121 badrum
Period: Mars till september 2021
Beställare: PEAB Sverige AB

Olika nyanser av gröna badrum

Vi upplevde en riktig miljöboom både i Sverige och Norge under 2020. Aldrig har vi tillverkat så många badrum under ett år som 2020 och aldrig så många gröna badrum. Framförallt är det certifieringssystemen Miljöbyggnad och BREEAM som attribuerat och i tillägg till det även nya krav på klimatberäkningar och EPD:er.

Våra badrum har självklart typgodkännande, men det räcker inte idag. Miljömärkningssystemen ställer högre krav på vår produkt än legala bygg- och miljökrav för att vi ska få vara med. Systemen delas in i olika betygsnivåer som ska uppnås, och kraven kan då skilja mellan olika projekt.

Krav på oss som tillverkare av prefabricerade våtrum berörs av kravet gällande fuktsäkerhet. Här krävs intyg om utförande enligt branschregler för att uppnå de högre betygen. Detta har varit en omöjlighet för oss tidigare, då vi inte utför platsbyggda installationer utan levererar en färdig produkt. Därför har vi tillsammans med branschorganisationen Säker Vatten arbetat fram ett koncept som ger oss som modultillverkare ett godkännande. Detta accentueras i kommande Säker Vattens nya branschregler 2021, https://www.sakervatten.se/. Godkännande planeras vara klart i början av 2021. Likaså pågår en samverkan med BBV (byggkeramikrådets branschregler) för att nå ett godkännande även här https://www.bkr.se/fakta/branschregler/.

Kontakta gärna vår Kvalitets & Miljöchef/QE Manager, Irene Lindman, irene.lindman@partab.nu för mer information om vårt kvalitets- och miljöarbete.

Referensrum Tullholmsviken KV7 – 1 av 217 badrum

Veckans första referensbadrum ingår i en order om totalt 217 badrumsmoduler som PART ska producera och leverera till Tullholmsviken.

Bildkarta_Tullholmsviken_hemsida_1200x627
Referensrum Tullholmsviken KV7

#prefabriceradebadrum #prefabriceradebadrumsmoduler #badrumsmoduler #badrum #prefab #industrielltbyggande #framtidensbyggmetoder #partconstruction #partgroup #kalix

Antal rum: 217 badrum
Period: Mars till oktober 2021
Beställare: Consto AB

Referensrum RAW Rosendal – 1 av 50 badrum

Detta referensbadrum ingår i en order om totalt 50 badrumsmoduler som PART ska producera och leverera till det första RAW-projektet som heter RAW Rosendal och ligger i Uppsala.

Referensrum RAW Rosendal

#prefabriceradebadrum #prefabriceradebadrumsmoduler #badrumsmoduler #badrum #prefab #industrielltbyggande #framtidensbyggmetoder #partconstruction #partgroup #kalix

Antal rum: 50 badrum
Period: Mars till maj 2021
Beställare: Reomti Bygg AB

Referensrum SMART Hotel Bodö – 1 av 161 badrum

Nästa referensbadrum är litet men effektivt och ingår i en order om totalt 161 badrumsmoduler som PART ska producera och leverera till SMART Hotel Bodö.

Referensrum SMART Hotel Bodö

#prefabriceradebadrum #prefabriceradebadrumsmoduler #badrumsmoduler #badrum #prefab #industrielltbyggande #framtidensbyggmetoder #partconstruction #partgroup #kalix

Antal rum: 161 badrum
Period: Mars till juni 2021
Beställare: Gunvald Johansen Bygg AS

Referensrum Økern Portal Hotell – 1 av 196 badrum

Veckans PART projekt är 196 badrum till Ragnar Skjölbergs Vei för Økern Portal Hotell för Vedal Entreprenor AS.

PART badrum till Ragnar Skjölbergs Vei, Norge

#prefabriceradebadrum #prefabriceradebadrumsmoduler #badrumsmoduler #badrum #prefab #industrielltbyggande #framtidensbyggmetoder #partconstruction #partgroup #kalix

Antal rum: 196 badrum
Period: Januari till april 2021 
Beställare: Vedal Entreprenor AS

Referensrum Flatås Alleér – 1 av 310 badrum

PART ska producera 310 badrum till projektet Flatås Alleér för Bergman & Höök Byggnads AB.

#prefabriceradebadrum #prefabriceradebadrumsmoduler #badrumsmoduler #badrum #prefab #industrielltbyggande #framtidensbyggmetoder #partconstruction #partgroup #kalix

Antal rum: 310 badrum
Period: December 2020 till augusti 2021 
Beställare: Bergman & Höök Byggnads AB

Fler referensrumsbilder finner du på PARTs hemsida.