Referensrum Økern Portal Hotell – 1 av 196 badrum

Veckans PART projekt är 196 badrum till Ragnar Skjölbergs Vei för Økern Portal Hotell för Vedal Entreprenor AS.

PART badrum till Ragnar Skjölbergs Vei, Norge

#prefabriceradebadrum #prefabriceradebadrumsmoduler #badrumsmoduler #badrum #prefab #industrielltbyggande #framtidensbyggmetoder #partconstruction #partgroup #kalix

Antal rum: 196 badrum
Period: Januari till april 2021 
Beställare: Vedal Entreprenor AS