618 badrumsmoduler från Part till Comfort Hotel Copenhagen Airport

Comfort Hotel Copenhagen Airport bild 1_1200x849

618 badrumsmoduler från Part till Comfort Hotel Copenhagen Airport

Precis intill Kastrups flygplats, en av Europas största flygplatser, bygger hotellkedjan Nordic Choice ett nytt Comfort hotell. Part Construction AB har nu fått uppdraget att leverera 618 badrumsmoduler till detta projekt. Totalentreprenör till projektet är HENT Danmark A/S.

– Att Hent och Nordic Choices fastighetsbolag valde Part som leverantör av badrummen, en i projektet central och viktig del, betyder mycket för oss. Det visar bland annat att vi har varit lyhörda för deras krav, men också att vi är en marknadsmässig och trygg partner, det är en betydande volym, säger Anders Byström, Marknadsdirektör PartGroup. Att vi sedan är en återkommande leverantör till båda parter är dessutom ett bra kvitto för oss. Det förtroendet är viktigt och det ska vi förvalta väl, tillägger Anders.

Part har tillsammans med Hent, Nordic Choice samt deras arkitekt bistått i valet av produkter speciellt anpassat till detta projekt. Med erfarenhet och produktkunskap bidrar Part till att genomföra detta till ett lyckat projekt.

– Vi är mycket stolta att de valt oss som sin leverantör till detta intressanta hotell på ett av Europas största flygplatser – ett riktigt landmärke, kommenterar Daniel Rönnqvist, projektets säljare hos Part.

Hotellbygget är idag påbörjat med förberedande markarbeten. Uppförandet av hotellets stomme påbörjas efter årsskiftet 2018/2019. Leveranserna av de 618 badrumsmodulerna följer stommen upp, med start i januari 2019 och väntas sedan pågå till och med september 2019. Byggtiden är en viktig faktor på ett komplext projekt som detta. Därför byggs hotellet upp med en hög andel prefabricerade delar. Fasader, bjälklag och badrum för att nämna några viktiga bitar.

Anders Byström

Marknadsdirektör

Mobil: +46 72 559 03 01
Växel: +46 923 795 80
anders.bystrom@partgroup.se

 

PartGroup – fem systerföretag med rationellt industrialiserat byggande i fokus. Part Construction AB erbjuder prefabricerade, objektanpassade badrum till nybyggnation av hotell, vårdhem och bostadsfastigheter. PreBad AB erbjuder prefabricerade badrumsmoduler för stamrenovering. Isolamin AB erbjuder kundanpassade lösningar inom området sandwichelement samt prefabricerade bostadsmoduler. Space Interiör AB erbjuder projektanpassade inredningar till hotell, vårdhem och bostadsfastigheter. PreEnergi AB system för värmeväxlare m.m. PCS Modulsystem erbjuder tillfälliga modullokaler med bestående kvaliteter.